Struktura i kompetencje - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura i kompetencje

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Wołominie

Kierownictwo

- Komendant Powiatowy Policji w Wołominie - inspektor dr Marek Ujazda
- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie - podinspektor dr Mariusz Pawlak
- Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie - młodszy inspektor Andrzej Oleksiak


Jednostki Organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Wołominie

Na obszarze działania Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie funkcjonują jednostki Policji, których Komendanci (kierownicy jednostek) podlegają Komendantowi Powiatowemu Policji w Wołominie:

1. Komisariat Policji w Jadowie

 • Komendant: podinspektor Michał Krasnodębski
 • Zastępca Komendanta: podkomisarz  Łukasz Drabarek

2. Komisariat Policji w Tłuszczu

 • Komendant: nadkomisarz Tomasz Młynarczuk
 • Zastępca Komendanta: komisarz Marcin Chwienda

3. Komisariat Policji w Radzyminie

 • Komendant: podinspektor Paweł Piórkowski
 • Zastępca Komendanta: aspirant Radosław Wasilewski

4. Komisariat Policji w Kobyłce

 • Komendant: nadkomisarz Wojciech Chawałkiewicz
 • Zastępca Komendanta: nadkomisarz Rafał Łaszanowski

5. Komisariat Policji w Zielonce

 • Komendant: podinspektor Mariusz Barański
 • Zastępca Komendanta: aspirant Marcin Bożedaj

6. Komisariat Policji w Ząbkach

 • Komendant: nadkomisarz Marcin Pałyska
 • Zastępca Komendanta: aspirant Grzegorz Konopka

7. Komisariat Policji w Markach

 • Komendant: nadkomisarz Marek Kosela
 • Zastępca Komendanta: komisarz Mariusz Kawalec-Kajka

Komórki Organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Wołominie

Na obszarze działania Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie funkcjonują komórki organizacyjne Policji, których Naczelnicy (kierownicy jednostek) podlegają Komendantowi Powiatowemu Policji w Wołominie:

1. Wydział Prewencji

 • Naczelnik Wydziału Prewencji: nadkomisarz Michał Sputo
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji: podkomisarz Jacek Bereda

2. Wydział Ruchu Drogowego

 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego:  komisarz Marcin Zdunek
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego: aspirant sztabowy Robert Ochtabiński
 • ZastępcaNaczelnika Wydziału Ruchu Drogowego: aspirant sztabowy Tomasz Rogalski

3. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

 • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego: nadkomisarz  Robert Zastawny
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego: nadkomisarz  Mariusz Matusiak

4. Wydział Kryminalny

 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego:  podinspektor Izabela Michalska – Ścibiorek
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego nadkomisarz Marcin Kulesza

5. Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

 • Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją: podinspektor Robert Kubiak
 • Zastępca Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją: młodszy aspirant Daniel Goss

6. Wydział Ogólny

 • Naczelnik Wydziału Ogólnego: podinspektor  Marcin Złotnik

7. Zespół Administracyjno-Gospodarczy

 • Koordynator Zespołu Administracyjno-Gospodarczego: Dariusz Wichniewicz

8. Zespół d/s Ochrony Informacji Niejawnych i Składnicy Akt

 • Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych: podkomisarz Piotr Rostkowski

9. Jednoosobowe Stanowisko d/s Prasowo-Informacyjnych

 • Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie: młodszy aspirant Monika Kaczyńska 

10. Jednoosobowe Stanowisko d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • Dorota Pasińska-Grochowy

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2009
Data modyfikacji : 20.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Ogólny KPP w Wołominie
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Zychnowska Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Zychnowska
do góry